Språken i Norden

De nordiska språken är svenska, norska, danska och isländska. Svenskar, norrmän och danskar kan tala med varandra på sitt eget språk om de vill. Nästan alla ord är lika, men inte uttalet och stavningen. Många islänningar förstår också något annat nordiskt språk.

Svenska, norska, danska och isländska är, liksom t.ex. engelska, tyska och nederlänska, germanska språk.

I Finland talar man finska och svenska. Finska är inte släkt med de andra nordiska språken. Ungefär 300000 människor har svenska som modersmål, men många fler talar eller förstår svenska. I skolan läser man båda språken.

I Sverige finns det några hundra tusen invandrare som talar finska. Vid gränsen mot Finland och i norra Sverige har man alltid talat finska.

Samiska talar en minoritet - samerna - i Sverige, Norge och Finland. Samiska är släkt med finska.

uttal: ett sätt att uttala ljuden i ett språk.   (pronouncíation)
stavning: hur man stavar ett visst ord.       (spelling)
släkt med: lik någon/något eftersom de har samma ursprung.  (related to)
ungefär: kanske lite mer eller lite mindre
gränsen: en tänkt eller markerad linje mellan två länder.

Från: Fokus på Sverige

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar