Barnomsorg till alla


Alla barn i Sverige har rätt till någon som tar hand om dem när föräldrarna jobbar.
Frän ett års ålder har barnet rätt att vara på en förskola eller hos en dagmamma. Det är för att båda föräldrarna ska kunna jobba eller plugga på dagarna.
I förskola får barnet vara till det fyllt fem år.

Det är kommunen som har ansvar att se till att det finns plats för alla barn på förskola. 
I begreppet förskola ingår det som tidigare delades upp i daghem och deltidsgrupp. Daghemmen (dagis) var då till stor del till för att ta hand om barnen medan föräldrarna arbetade, medan lekskolan (lekis eller deltidsförskola) var skolförberedande verksamhet tre timmar på förmiddag eller eftermiddag för de barn som snart skulle börja skolan. 
Det är många som kallar förskolan för dagis idag.

Det finns också öppna förskolor. Där behöver barnet ingen egen plats utan kan komma när det vill några timmar varje dag. 
Skillnaden är att på den öppna förskolan måste en vuxen följa med barnet.
Det mesta av kostnaderna för att gå på en förskola betalas av staten.
Men en liten summa måste föräldrarna betala. 
Hur mycket det kostar beror på hur mycket de tjänar. Den som tjänar mycket får betala mer. Men det finns en högsta summa. 
Om flera barn från samma familj går på förskola så blir det billigare.

Förskolans läroplan säger att ”förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande”. dagmamma - dagbarnvårdare, någon som är anställd av kommunen och bedriver barnomsorgsverksamhet i sitt eget hem
kommun  ett territoriellt avgränsat område, administrativ enhet för lokalt självstyre, eng.: municipality
följa med (följde med, följt med) - hänga med, medfölja
präglas av - kännetecka, ge form
omvårdnad - omsorg, skötsel, tillsyn
fostran - upplärning, utbildning, skolning
genomföra - implementera, fullfölja
utmana - inbjuda eller locka till kamp, trotsa, provocera, stimulera
Källa: Sverige en lättläst faktabok (8 sidor), sv.wikipedia.org, utbildningsguiden.nu, synonymer.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar