Possessiva pronomen

Possessiva pronomen

Felaktigt bruk av det reflexiva possessiva pronomenet i tredje person sin och hans händer varje dag, överallt. Det känns att alla säger fel ibland. Det händer ofta att pronomenet inte används på rätt sätt även av modersmålstalare. Då har vi invandrare/utländska studenter ett litet problem känns det som...

Vi börjar med grundregeln:


EN-ORDETT-ORDPLURAL
hanhans/sinhans/sitthans/sina
honhennes/sinhennes/sitthennes/sina
dederas/sinderas/sittderas/sina

Den gyllene regeln
Sin/sitt/sina med objekt hans/hennes/deras med subjekt

  • Sin, sitt, sina används tillsammans med ord som är objekt. 
  • Sin, sitt, sina syftar alltid tillbaka på subjektet i samma sats / som satsens subjekt äger eller har
  • Hans, hennes, deras används tillsammans med ord som är subjekt.

Markus och hans flickvän bor tillsammans. Markus älskar sin flickvän
              Subjekt                                                                                              Objekt

Maya tänker mycket på sin mamma. Hennes mamma bor i Turkiet.
Subjekt                                       Objekt                  Subjekt


Ania och hennes sambo bor på Nygatan. Deras släktingar bor i Polen och USA.
           Subjekt                                                                Objekt

Han var ute och gick med sin hund.
                              satsens subjekt äger eller har

Lätt som en plätt?

Men vad händer nu?

Alicia och hennes syster packar inför resan. 

Alicia tar fram hennes resväska som ligger under sängen. 
Alicia tar fram sin resväska som ligger under sängen. 

I engelskan blir det "her suitcase", oavsett om det är Alicia eller någon annan kvinna som äger den. Men i svenskan då? Tja, det finns en hel rad andra typfall att grubbla över. Lycka till!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar