Lita inte på minnen från din barndom!

Ska vi lita på våra barndomsminnen? Nej, säger ny forskning.

Lita inte på minnen från din barndom! 20% av alla människor har minnen från saker som inte har hänt. Fenomenet kallas för infantil amnesi.

Berättar dina kompisar om hur de lärde sig gå - medan du tidigast kan dra dig till minnes saker som hände i treårsåldern? De har förmodligen fel och du har rätt.
memories
Ny forskning visar att 20 procent av oss har minnen från saker som aldrig hänt!

I många fall beror det på att hjärnan inte är tillräckligt mogen i så tidig ålder för att behålla långtidsminnen. Språket, som verkar vara viktigt för att komma ihåg saker, är heller inte tillräckligt utvecklat i tidig ålder. Minnet finns alltså, men vi kommer inte åt det.

Många barn före och runt tre år har svårt att veta säkert vad som är källan till deras information. De vet alltså inte om handlingen som de ska komma ihåg gjordes på riktigt eller bara på låtsas. Som en konsekvens av detta kan de vara extra känsliga för att framställa så kallade falska minnen, alltså påhittade minnen.

Falska minnen om barndomen kan smyga sig in även långt högre upp i åldrarna.

ett minne, -t, minnen -a - hågkomst, erinring (memory)
en barndom, -en, barndomar, -na - tidpunkten i livet innan tonåren (childhood)
man drar sig till minnes - man försöker komma ihåg  (om jag drar mig till minnes - if my memory serves me right)
vara mogen - vara ansvarstagen (to be mature)
ett långtidsminne, -t - minnet som ligger djupt inne i hjärnan (long-term memory)
tillräckligt utvecklat
- att vara nog format (sufficiently developed)
komma åt något - få tag på, nå  (get hold of, reach)

en källa, -n
- ursprunget varifrån informationen är hämtad (source)
på låtsas
- förfalskat, som en bluff (fake, pretended to be true)
känslig - sensibel, sensitiv, mottaglig (sensitive)
framställa  (framställde, framställt) - skapa, bilda, kreera (to create)
falsk - spelad, oäkta, osann, oärlig  (fake)
påhittad - fiktiv (invented, fictional)
smyga sig (smög sig, smugit sig) - på ett stugt eller smyg (sneak)

Original artikeln: Metro
Clip-art: The Language Menu

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar