Konditionalis

Konditionalis betyder ursprungligen "villkor".
Man förstår det kanske bättre, om man jämför med det engelska ordet "conditions".

Det finns två olika slags konditionalis:

1. "Konditionalis 1" användar man för att beskriva handlingar eller tillstånd som kan inträffa vid vissa villkor i nutiden.
Detta tempus bildas alltid med hjälpverbet "skulle" och infinitiv av huvudverbet.

Om Lars kom hem, skulle Sara bli glad.

2. "Konditionalis 2" använder man för att beskriva handlingar eller tillstånd som kunde ha hänt i dåtiden vid vissa villkor.
Detta tempus bildas alltid med hjälpverbet "skulle" och "ha" samt supinum av huvudverbet.

Jag skulle ha utbildat mig till dataingenjör, om jag hade varit bättre i matte.I de här situationerna....

Nu      Jag är inte frisk, så jag åker inte till Malmö.
Då      Jag var inte frisk, så jag åkte inte till Malmö.

... kan man tänka så här:

Nu    Om jag var frisk, skulle jag åka till Malmö.
                (Var jag frisk, skulle jag åka till Malmö.)

Då   Om jag hade varit frisk, skulle jag ha åkt till Malmö.
                (Hade jag varit frisk, hade jag åkt till Malmö.)


Situation "nu"      Om...  imperfekt..., skulle... infinitiv...
Situation "då"      Om... hade supinum..., skulle... ha supinum...

Personligt tycker jag att det är nyttig att lära sig hur använder man konditionalis, eftersom de förekommer även i nutida språk:

Hinner jag, så kommer jag.
Snöar det, blir tävlingen inställd.


Och här några exempel:

  • pengar > DVD spelare
Om jag hade pengar, skulle jag köpa en DVD spelare.

  • det regnar, så vi går inte på promenad
Om det inte regnade, skulle vi gå på promenad.

  • tid > tennis
Om jag hade tid, skulle jag spela tennis.

  • han åkte inte till England, han hade inte råd
Hade han haft råd, hade han åkt till England. / Om han hade haft råd, skulle han ha åkt till England.

  • jag var inte hemma, så jag såg inte filmen om Turkiet.
Hade jag varit hemma, hade jag sett filmen om Turkiet. / Om jag hade varit hemma, skulle jag ha sett filmen om Turkiet.

  • jag är så trött, jag orkar inte se den där filmen
Om jag inte vore* så trött/ Om jag inte var så trött, skulle jag orka se den där filmen.

  • inte sjuk > till jobbet
Om jag inte vore **sjuk/ Om jag inte var sjuk, skulle jag gå till jobbet.

**OBS! Verbform "vore" är konjunktiv. Den här formen använder man knappast längre när man pratar och den moderniseras genom att använda form "var" istället.

10 kommentarer:

Anonym sa...

Jag tycker att meningen Om jag hade varit hemma, skulle jag har sett filmen om Turkiet är fel.
efter skulle kommer infinitiv verb och det blir
Om jag hade varit hemma, skulle jag ha sett filmen om Turkiet .

Anonym sa...

Det håller jag med om. Det måste vara infinitiv (ha).

Anonym sa...

Hej!
Om han hade haft råd, skulle han har åkt till England.(fel)

Om han hade haft råd, skulle han ha åkt till England.(rätt)

G. sa...

Hej på er!

Jag tycker att meningen:
- "Om jag hade varit frisk, skulle jag har åkt till Malmö" (fel)
- "Om jag hade varit frisk, skulle jag ha åkt till Malmö" (rätt)

Tack!

Helen sa...

Tack. Det var lärorik..

Unknown sa...

Det är en perfekt förklaring tack för er

Unknown sa...

kan man använda skulle utan (ha)
t.e.x Jag skulle inte missa bussen, om jag hade kom tidigt. Är det rätt eller fel?

Bloggblad sa...

Niklas: Så går inte att säga (om inte den som lyssnar är väldigt snäll). Jag skulle inte ha missat bussen om jag hade kommit tidigare.

g sa...

Men hade... behöver man alltid ha det? Kan man inte säga "Jag skulle inte ha missat bussen om jag kommit tidigare"? Eller är det en finlandism?

Unknown sa...

Om jag hade läst era meningenar, skulle jag ha blivit bättre på svenska🤔

Skicka en kommentar