Satsadverbialets placering i huvudsats

1. Satsadverbialet står oftast efter gruppen subjekt-verb/verb-subjekt.

subjekt verb1  satsadverbial
verb1 subjekt satsadverbial
 
Ulrike dricker inte sprit.
s v1 x   o
Ulrike har aldrig druckit sprit.
s v1 x v2 o

Dricker hon inte sprit?
v1 s x   o
Har hon aldrig druckit sprit?
v1 s x v2 o

OBS! s
v1
x
o
v2
- substantiv
- verb 1 (det första verbet i meningen)
- satsadverbial
- objekt
- verb 2
                                      
2.  Satsadverbialet står efter ett obetonat pronomen som objekt (personligt eller reflexivt) när satsen bara innehåller en enkel verbform.

Jag träffar inte Clara varje dag.
Jag hörde inte väckarklockan i morse.
Drick inte vattnet!
Lägg inte nycklarna på bordet! 
 

< Jamför >


 
Jag träffar henne inte varje dag.
Jag hörde den inte i morse.
Drick det inte!
Lägg dem inte på bordet!
Frida tvättar sig inte före frukost.
Lisa målar sig aldrig.
Vi lägger oss alltid sent.

3. Observera att man har normal placering vid:

- två verb
Erik ska inte gratulera Oskar.
Kristin har inte lagt nycklarna på bordet.      
Erik ska inte gratulera honom.
Kristin har inte lagt dem på bordet.

- sammansatta verb (verb + partikel/preposition)
Jag tycker inte om Helena.
Vi hälsar alltid på farbror Lars på somrarna.
Jag håller inte med Anna.
Marcus känner inte igen det här huset.
Jag tror inte på Daniel.
Tänk inte mer på det där problemet nu!
Jag tycker inte om henne.
Vi hälsar alltid på honom på somrarna.
Jag håller inte med henne.   
Marcus känner inte igen det.
Jag tror inte på honom.
Tänk inte mer på det nu! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar