Emfatisk omskrivning

En emfatisk omskrivning omformulerar en sats så att det man vill poängtera kommer först.
En emfatisk omskrivning är en satsklyvning och kallas också "kluven sats" på grund av att det blir två satser av en.
 
 Jag har lånat din bok.    Det är jag som har lånat din bok.
 Festen är på lördag.  Det är på lördag (som) festen är.
 Han kunde inte komma igår.  Det var igår (som) han inte kunde komma.
 Vem knackar på dörren?  Vem är det som knackar på dörren?
 Vad hette han?  Vad var det han hette?
 Jag älskar honom och ingen annan!  Det är han (som) jag älskar.

När någon särskild del av satsen är viktig, kan man visa det med emfatisk omskrivning.
Man använder orden det är eller det var (i frågor är det eller var det)... som.
t.ex. Är du äldst i klassen ~~ Är det du som är äldst i klassen?

OBS.! Om som inte är subjekt, kan det utelämnas.
t.ex. Kom han hit igår? ~~ Var det igår (som) han kom hit?

Kom ihåg att tänka på tempus när du använder en emfatisk omskrivning!

Några exempel följer:

Var det förra månaden (som) du åkte till Kroatien?            
                                    (Åkte du till Kroatien förra månaden?)

När är det (som) Katarina fyller år?             
                                    (När fyller Katarina år?)

Är det här man anmäler sig till uppehållstillstånd?       
                                    (Anmäler man sig för att ansöka om uppehållstillstånd här?)

Är det hon (som) jag ska prata med?                                 
                                    (Ska jag prata med henne?)

Var det klockan 18 vi skulle träffas?                                  
                                    (Skulle vi träffas kl 18?)

Är det Warszawa som är Polens huvudstad sedan 1596?   
                                    (Är Warszawa Polens huvudstad sedan 1596?)

1 kommentar:

Unknown sa...

Jag kommer från Kroatien och jag tycker det är roligt att se mitt lands namn här medan jag lär mig svenska.

Skicka en kommentar