Gift, partner, sambo, särbo

Två personer av olika kön som vill leva tillsammans kan ingå äktenskap, eller gifta sig, som man oftast säger. Två personer av samma kön som vill leva tillsammans kan ingå registrerat partnerskap. Två personer, som varken är gifta eller registrerade partner, men som lever tillsammans i samma hem under äktenskapsliknande förhållanden, är sambo.

För all dessa tre samlevnadsformer finns det lagar. De handlar bland annat om:
  • vem som ärver den som dör
  • vem som har rätt till saker och pengar om man skiljer sig eller separerar
  • hur man tar hand om gemensamma barn
  • hur man får adoptera barn
De som lever i ett äktenskap eller ett registrerat partnerskap har betydligt bättre juridiskt skydd än de som lever i ett samboförhållande.

De har inte alltid varit så stor skillnad mellan att vara gift och att vara sambo. Under lång tid var det vanligt att människor som inte ägde så mycket nöjde sig med att flytta ihop och bilda familj utan att först gå till prästen. De hade ju ändå inga pengar eller dyrbara ägodelar som de och deras släktingar kunde bli osams om. På 1800-talet blev det vanligare att folk gifte sig och en del av församlingsprästens jobb var att försöka se till att de gjorde det. Ändå fortsatte familjebildandet utan vigsel att vara rätt vanligt i större städer. Om man var modern och radikal kallade man det för samvetsäktenskap. Ville man göra sig lite lustig över kallade man det för stockholmsäktenskap.

Själva ordet sambo hittar vi i svenska redan på 1940-talet, men det är på 1970-talet som det börjar bli mer vanligt i tidningar, radio och tv och folk emellan. Den första sambolagen fick vi 1987, och 2003 kom det en ny lag som gäller både hetero- och homosexuella par.

1995 blev det möjligt för homosexuella par att ingå  registrerat partnerskap. Det gör man på samma sätt som man gifter sig borgerligt. Än så länge går det inte att registrera partnerskap i kyrkan. Vill man ha en gudstjänst och bli särskilt välsignad i samband med sin registrering får man ha det separat. Precis som det går till när man gifter sig i många andra länder. Om homosexuella ska få vigas i kyrkan eller ej har varit ett hett och hetsigt debatterat ämne i Sverige under flera år.

Av de människor som lever tillsammans i långvariga förhållanden är ungefär dubbelt så många gifta och registrerade partner jämfört med hur många som är sambo. Det gäller både de som de lever med och utan barn.

Så ser det ut även bland mina vänner inser jag när jag tittar igenom min adressbok. Ibland är det enkelt att kontrollera om ens eget liv stämmer med statistiken.

I mitten av 1980-talet när ordet sambo var så etablerat att man till och med använde det i namnet på en lag, började man också hitta på liknande ord för att beskriva olika sätt att vara tillsammans och bo på. De är alla menade att vara mer eller mindre skämtsamma. Så har bi alltså till exempel:

särbo - om man har ett fast förhållande utan att bo ihop

delsbo - om man bor ihop på deltid, kanske för att man jobbar långt ifrån varandra  (detta ord är extra skämtsamt eftersom det finns en ort i Hälsingland som heter Delsbo)

mambo - ung vuxen person som bor hemma hos sin föräldrar, oftast för att han eller hon inte kan få en egen bostad.


kön -et - egenskapen att vara man eller kvinna.
ingå -r, ingick, ingått - vara en del av något.
äktenskap -et - när en man och en kvinna lever tillsammans och enligt lagen har vissa skyldigheter och rättigheter.
förhållande -et - en kontakt mellan t.ex. två människor  som fungerar på ett visst sätt.
ärva -er, -de, -t - få t.ex. pengar eller saker av en släkting som har dött.
gemensam -t, -ma - som flera personer har tillsammans eller delar på.
betydlig -t, -a - mycket.
skydd -et - något som stoppar något som man inte vill ha eller som är farligt.
ta hand om - sköta något eller ha ansvar för något.
äga -er, -de, -t - ha något som sitt eget, t.ex. för att man har köpt det.
nöja -er, -de, -t,  nöja sig med - vara nöjd med något och inte kräva mer.
präst -en - en person som leder det religiösa arbetet i en krykan.
dyrbar -t, -a - som är värd mycket pengar.
ägodel -en, -ar - en sak som någon äger.
osams - som inte tycker likadant som någon.
lustig -t, -a - som får människor att skratta eller bli glada.
borgerlig -t, -a - som inte har att göra med kyrkan.
vigas - bli gifta.
hetsig -t, -a - som lätt eller blir otålig och arg.
ämne -t - något som man talar eller skriver om.
långvariga -t, -a - som fortsätter en lång tid.
inse -r, insåg, insett - förstå hur något egentligen ör, t.ex. när det har gått en tid.
stämma -er, -de, -t - vara riktig eller sann.
etablerad -t, -de - som många känner till och tycker är bra.
skämtsam -t, -ma - som ofta säger eller gör något som är roligt.

Källan: 46 texter om Sverige

2 kommentarer:

Anonym sa...

Woow ny kan jag studera bättre och enkel tack!^^

Anonym sa...

Numera kan man inte ingå registrerat partnerskap längre. I stället kan alla par (oavsett om parterna är av samma eller olika kön) ingå äktenskap.

Skicka en kommentar