Tre steg för mer punktlighet

3 steg för mer punktlighet


1. Registrera
Hur ofta blir du sen? Hur många minuter varje gång? Skriv en förseningsbok för att bli fullt medveten om ditt beteende. Registrera varför du var sen och vilka konsekvenser det fick - för situationen, för andra och för dig, inklusive hur det kändes. Det här gör dig mer medveten.

2. Förstärka
De gånger du faktiskt kommer i tid, börja lägg märke till hur det faktiskt känns att vara i tid, att hinna samla i tankarna, att slippa komma till möten med andan i halsen. Behöver du vänta, se det som gratistid där du hinner att skicka i väg ett par sms eller koppla av.

3. Belöna
Gör en poänglek med dig själv. Du får 1 poäng för varje gång du är i tid, och 1 minus varje gång du är sen. Ge dig en belöning när du har uppnått 10 poäng. Öva dig på att säga "Jag är ledsen att avbryta, men jag har en tid att passa". Gå upp 20 minuter tidigare om du är 20 minuter sen.

punktlig -het: som kommer precis när man ska komma och inte för tidigt eller för sent.
försening -en: när något kommer senare eller händer senare än planerat.     delay
medveten: som förstår vad något betyder.      aware
beteende -t: ett sätt att vara eller att göra något.  manner, behaviour
konsekvens -en: något som händer för att något annat har hänt tidigare.
förstärka -er, göra så att något blir starkare.     enhance
lägga märke till -er, lade, lagt: se, höra eller känna något.       notice
hinna -er, hann, hunnit: ha tillräckligt med tid så att man kan göra något.     be in time
samla -r, -de, -t: hämta och spara mycket av något.      gather
slippa -er, slapp, sluppit: inte behöva göra något som är jobbigt eller tråkigt.       not have to, not need to
med andan i halsen: med snabb andning, t.ex. för att man har sprungit.      breathless
skicka i väg -r, -de, -t: sända, t.ex. sms     send
koppla av -r, -de, -t: vila eller göra något som inte känns jobbigt.     relax
belöna -r, -de, -t: ge något för att visa att han/hon har gjort något bra.     reward
uppnå -r, -dde, -tt:  nå fram till något     reach
öva -r, -de, -t: göra något många gånger för att bli bättre.     practice
avbryta  -er, avbröt, avbrutit: stoppa något innan det egentligen är färdigt eller slut. interrupt
passa -r, -de, -tinte komma för sent till något.     be punctual.

Utdrag ur Metro.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar